Dienos centro veikloje dalyvauja:

  • socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;
  • vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • likę be tėvų globos vaikai;
  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • socialinės rizikos šeimos;
  • vaikus globojančios šeimos;
  • kiti asmenys.