Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Paveikslėlis1 Paveikslėlis2

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Birštono savivaldybėje. Projekto tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra

 

 

Integralios pagalbos paslaugos Birštono savivaldybėje

Birštono savivaldybės biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras jau trečius metus įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0036 „Integrali pagalba Birštono savivaldybėje“. Projekto sutartis buvo pasirašyta 2016 m. spalio 5 d. Projekto biudžetas – 93.600 Eur.
Integrali pagalba asmens namuose – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma, kurias teikiant asmenims su sunkia negalia tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai. Kompleksiškai teikiamos socialinės pagalbos ir slaugos specialistų paslaugos bei konsultacinė pagalba jų šeimų nariams padeda projekto dalyviams kokybiškiau tenkinti gyvybinius poreikius.

Integrali pagalba

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras nuo 2007 m. Birštono savivaldybėje teikia socialines paslaugas gyventojams jų namuose. Plečiant socialinių paslaugų teikimą, 2016 m. spalio 5 d. BĮ Nemajūnų dienos centras su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0036 „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ finansavimo sutartį. Projekto biudžetas – 93.600 Eur.