2020 liepos 21 d. LR Prezidento komanda dirbo Kauno regione. BĮ Nemajūnų dienos centro socialinė darbuotoja, atliekanti globos koordinatorės funkcijas Laima Švirinienė dalyvavo Birštone vykusiame susitikime su Prezidento patarėja, kuruojančia socialinės politikos klausimus Irena Segalovičiene. Susitikime aptarta globos (rūpybos) centrų veikla ir paslaugos Kauno apskrityje, esama situacija, globos centrų įžvelgiamos globos politikos sėkmės, iššūkiai ir tobulinimo kryptys.

2020 metų birželio 29 dieną BĮ Nemajūnų dienos centro socialinė darbuotoja, atliekanti globos koordinatorės funkcijas Laima Švirinienė dalyvavo VšĮ „Sotas“ organizuotuose mokymuose „Savitarpio pagalbos grupių metodas“.  Pagrindinis mokymų tikslas – atskleisti šio metodo privalumus ir veiksmingumą dirbant su globėjais ir įtėviais per tiesioginį patyrimą mokymų metu, stiprinti ir palaikyti specialistus.  Mokymų metu aptarta savitarpio pagalbos samprata, metodo principai, vadovo vaidmuo ir problemos, praktiškai išmėgintas pagalbos modelis.

2019 m. rugpjūčio 8-9 d. Nemajūnų dienos centro globos koordinatorė Laima Švirinienė dalyvavo UAB „Žinių centro“ organizuojamuose seksualinės prievartos prieš vaikus, įskaitant vaikus su negalia, atpažinimo, atvejų nustatymo ir pagalbos organizavimo mokymuose. Mokymų metu analizuoti teisės aktai, reglamentuojantys atsakomybę už seksualinius nusikaltimus, aptartos praktinės situacijos, su kuriomis gali susidurti darbuotojai, dirbantys su šeimomis, pasidalinta patirtimi su kolegomis iš kitų įstaigų.

mokymai