Mes esame dėl Jūsų...

BĮ Nemajūnų dienos centrui, Topolių g. 1, Geležūnų k., LT-59452 Birštono sav., kodas 301038537, reikalingas socialinis darbuotojas, vykdantis globos koordinatoriaus funkcijas, 0,5 etato.

Darbo pobūdis:

 • koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams, teikti ar organizuoti šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą),
 • teikti psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams ir jų prižiūrimiems, globojamiems vaikams,
 • vertinti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę,
 • bendradarbiauti su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis,
 • bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais,
 • pagal poreikį bendradarbiauti su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams,
 • vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti universitetinį socialinių mokslų išsilavinimas (socialinis darbas, socialinė pedagogika);
 • turėti socialinio darbo patirtį, dirbant su šeima ar vaikais,
 • gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus,
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kurti tarpusavio santykius,
 • gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel,
 • būti komunikabiliu, tolerantišku, lanksčiu,
 • turėti B kateg. vairuotojo pažymėjimą ir praktinę vairavimo patirtį.

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota.

Darbo laikas:

5 darbo dienos, 40 val. per savaitę.

Kontaktai pasiteiravimui:

Direktorius Gintas Pačėsas, tel. 8-319 43722, 8-650 72399, paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Video

Žemėlapis

Kontaktai

Adresas

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras

Topolių g. 1, Geležūnų k., Birštono savivaldybė

Į. k. 301038537

Tel. / faks. 8 319 43722

El.p. centras@nemajunudc.lt

 

Darbo laikas

I-IV 8.0017.00 val.

V 8.0015.45 val.

Pietų pertrauka: 12.0012.45 val.